a

A Nap kultusza

Az újkőkor korának emberei – területünkön Sé hajdani alapítói – falvakban éltek. A vasi táj őslakóinak tüzei a radiokarbon vizsgálatok eredményei szerint Kr.e. 6000 körül már lobogtak. A séi település az akkor még névtelen Borostyánkő-út mentén feküdt. Az európai útvonalak használata – figyelmeztet Károlyi Mária régész, akinek kitűnő Napszülöttek című könyvére nagymértékben támaszkodom – a Kr. e. 7-6. évezredben megkezdődött. A megye első jelentős építménye, a falu biztonsága fölött őrködő sáncrendszer szintén itt, Sében készült el. Az erődítés belsejébe fahídon át lehetett jutni, ahol 25-30 ház állhatott, melyek lakóinak száma elérhette a 200-at. A házak falát festéssel díszítették. A fennmaradt töredékes leletek egykor pompás színvilágról, összetett vallási képekről tanúskodnak. Vörös, sárga, rózsaszín, fehér, barna, fekete színeket használtak hajlékaik, cserepeik, ruházatuk ékítésére a vasi kezdet korának emberei. Szemléletüket a természet rendje, az évszakok ritmusa, a kozmosz állandó jelenléte, a fák leveleinek szimmetriája, a virágok változatos harmóniája, az égre feszülő szivárvány, a csigaházak spirálja egyaránt alakította.

A napok, holdtölték, csillagállások visszatérte, a telek, tavaszok, nyarak, őszök váltakozása, a természet pusztulása, majd újraéledése az örök körforgás képzetét keltették a korai népek lelkében.

Napfelkelte a séi Malomi-dűlőtől fotózva
Naplemente ugyanarról a helyről

Ha őskori tárgyakat veszünk a kezünkbe, meggyőződhetünk róla: kidolgozottak, arányosak, díszítésüket tekintve többnyire szimmetrikusak, továbbá rendkívül expresszívek. Nem utolsósorban, mai szemmel nézve is szépek. Konkrét jelentésük elhalványult ugyan, ám felfedezhetünk rajtuk valami múlhatatlant: az istenek kézjegyét.

Határozottan állíthatjuk, hogy az ősidőktől máig számos istenség otthon érezte magát tájainkon. Izgalmasak Sé neolitikus istenségei – vagy szellemei -, az archaikus népesség idoljai, szignói, Nap-kultuszuk. Számos jel került elő az ásatások során, ám csak néhányat, köztük viszont a legfontosabbat sikerült azonosítani. Az a Nap, amit égi változásaiban megkíséreltek követni, majd rögzíteni megfigyelői. Akad olyan séi ábra, amely láthatóan ötvözi a vöröslő Napkorongot és a svasztikát, azaz a nap járását.

A világ, amelyben éltek, lassan, ám folyamatosan változott. Akadnak persze nemzedékek során át stabil értékek, objektumok, ezek fontossága vitathatatlan: a folytonosságot, az öröklétet képviselik a közösség tudatában. Vallásuk valószínűleg ebből, az öröklét utáni vágyból fakadhatott.

A szimmetria a végső rend, az abszolút stabilitás. Azt hiszem, a modern, absztrakt formákat variáló művészet ezért talál ide vissza korunk káoszából, bár őszintén szólva legföljebb unalmat kelt az őskori mesterek, fazekasok, kovácsok, aranyművesek gazdag formanyelvét látva. Egyetlen séi festett kerámiatöredéket sem cserélnék el a Guggenheim Múzeum teljes modern gyűjteményéért.

Károlyi Mária – Fettich Nándor régész nyomán – merész hipotézissel állt elő, a hétezer éves séi szimbólumok (x x x) és a XIII. században felszentelt magyarszecsődi templom apszisán látható keresztek (+ + +) megfeleltetésével kapcsolatban. Magyarország területén – írja a régésznő – egyedül Vasban karcolnak a rontás elhárítására a népi edények falára X-jelet.

Ma már tudjuk, hogy a jel először a séi neolit település egyik csészéjén bukkan fel nálunk a Nap jelképeként. „A három kereszt később a görög Apollonnak mint Napistennek a szimbóluma lett Jelenkori népi művészetünk a kőkori Nap-kultusz emlékét őrizte meg edényein.”

Az őskorban szinte valamennyi központi kultusz a Nappal állt kapcsolatban. Vas megye első jelentős, mágikus emlékei, az itt élő újkőkori népek vallása egyértelműen erről tanúskodik. A régiek a Naphoz fűződő hitüket, félelmüket, reményüket, megfigyeléseiket fejezték ki. Sé leletei bizonyságot tesznek a tézis mellett.

Mórocz Zsolt: A my Lakó-Helyeink, Magyar Nyugat Könyvkiadó, 2006., részletek

(Dr. Károlyi Mária régész szerint a Nap-kultusz egyik zarándokhelye, kultikus központja lehetett a mai Sé község területén a Malomi-dűlő térségében. Az itt felküldött drón innen készített csodálatos felvételeket 2017. augusztus 6-án a napkeltéről és a napnyugtáról. A három x jel az önkormányzati épület falfestményén is megfigyelhető./S.I. Fotók: Vasidrón)

Helynevekről – egy lehetséges magyarázat

A toronyi kenyér négy titka