a

“Jézus útján igyekeztem szolgálni mindenkit” – Elbúcsúzott a hívektől dr. Perger Gyula plébános

Ünnepi szentmisén búcsúzott a hívektől dr. Perger Gyula plébános, akit egy évtizednyi toronyi szolgálat után helyeztek át a Kőszegi plébániára. Gyula atya személyes hangú búcsúbeszédében elmondta: Hálatelt szívvel indul új szolgálati helyére, és biztosította a híveket arról, hogy imádkozik értük a jövőben is.

Hála csak ott van, ahol szeretet is van – kezdte búcsúbeszédét a plébános, aki tíz éve került Dozmat, Torony, Sé, Bucsu településekre, hogy papi szolgálatát teljesítse. Az eltelt időszakról rengeteg szép emléket őriz szívében. A pillanat múlékonyságát hangsúlyozta, amely egy fúvószenekari előadásról vált emlékezetessé. A Pillanat az időben című dal méltóképpen fejezi ki a feltóduló érzéseket. A “tápláni fúvósok” zenéjére megelevenedtek életének fontos állomásai, a gyerekkor és az iskolai évek, a papszentelés és azok az egyházközségek, ahol papsága két évtizede alatt szolgált. Szóba került Olad, Kámon, az Egyházmegyei Kollégium, de Szentkirály, Táplánszentkereszt és Róma is. Találkozások XVI. Benedek pápával, vagy éppen II. János Pál pápa boldoggá avatásának pillanatai. Az időből kiragadott pillanat gyorsan elsuhant, mégis minden pillanat törekvés volt számára, hogy minél jobban megismertethesse Jézust az emberekkel. Hangsúlyozta, jó volna a pillanatot megállítani. Ezen a búcsúmisén ezt teszi, és elvégzi a számvetést. Visszaemlékezett arra a napra, amikor 2011. augusztusában nem kis félelemmel lépett az igehirdető állványhoz. Akkor mind a négy templom rossz állapotban volt, jó látni, hogy most a búcsúzás idejére mind megújultak, megszépültek. Akkor a négy egyházközséget a Szűz Anya oltalmába ajánlotta. Felelevenítette az ünnepi liturgiák lelki örömét, a húsvéti, karácsonyi istentiszteleteket, az általa meghonosított fatimai körmenetet, a sok lelki feltöltődést nyújtó zarándoklatot. A pályázatok, a Püspöki Hivatal, az önkormányzatok és a hívek áldozatos segítségét is megköszönte, hiszen e források nélkül ez lehetetlen vállalkozás lett volna. Megtudtuk, a tíz esztendő alatt kilencvennégy jegyespárt esketett, hatszázhárom kisgyermeket keresztelt meg és négyszázhatvanöt elhunytat kísérhetett utolsó útjára. Ez a tíz esztendő jó és gyümölcsöző volt, mondta, igyekezett Jézus útján szolgálni mindenkit. Idézte: Aki Istent szereti, azoknál a hiba is jóra fordul. Dr. Perger Gyula plébános köszönetet mondott a családjának, elöljáróinak, név szerint Brenner József helynök úrnak, és dr. Török József professzor úrnak, az egyházközség elnökének Unger Imrének, a képviselő-testület tagjainak, és a templomban szolgálatot teljesítőknek is, hiszen az ő önzetlen odaadásukra óriási szükség van. Minden kedves segítőjét méltatta. Köszönetet mondott továbbá Kovács György polgármester úrnak, de azoknak a közösségeknek is, amelyek aktív részt vállaltak abban, hogy a négy falunak virágzó hitélete lehessen. A teljesség igénye nélkül kiemelte a fatimai imacsoportot, a Karitászt, a nyugdíjas klubot, hogy mindig támogatták munkájában.

Jó volt megállni, visszanézni, hálát adni – mondta, és arra kérte a híveket, továbbra is imádkozzanak érte, és ő is imádkozik az egyházközségért, minden hívőért az említett településeken. Kérte továbbá, hogy fogadják nyitott szívvel utódját, Haller László atyát.

A szentmise végén több köszöntő beszéd is elhangzott. Az egyházközség nevében Unger Imre búcsúzott, aki külön kiemelte a plébános önzetlen szeretetét, segítőkészségét, amellyel a fiatalok felé fordult. Lelkipásztori szolgálatának legfontosabb tevékenységeit sorolta. A meghatódottság hangján szólt Kovács György, Torony község polgármestere, aki a szertartás végén a toronyi lakosság nevében mondott köszönetet mindazért, amit a plébános a településért tett. Dr. Perger Gyula plébános a községért tett szolgálatáért Toronyért Emlékplakettet vehetett át.

Fotók: Szabó Zsolt, Vörös András

Közreadta: Toronyiránt.eu

Iskolakezdési csomagot adományozott hátrányos helyzetű tanulóknak a Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Közel hetvenmillió forintot nyert a toronyi önkormányzat a község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztésére