a

ImádomImádom LIKELIKE

Karacsun, a Téli Napforduló ünnepe – tűzgyújtás énekkel (videó)

A téli napforduló ünnepe a keleti pusztai népeknél, így őseinknél is, a legkiemelkedőbb örömnap lehetett. A kínai krónikák már a hunok esetében is feljegyezték a sötétség fordulójának megünneplését.

A turáni népek hitvilágában ez a nap a megújulást, az újjászületést is jelképezte. A sötétség átfordulását a világosságba: kara csun (azaz karácsony) ünnepe.

A sztyeppei lovas-nomád népek hitvilágában, így a magyarokéban is nagyon fontos szerepet játszott a „Téli napforduló” megünneplése. Az év legrövidebb napja (december 21.) és ebből adódóan az év leghosszabb éjszakája ekkor van (néha december 22-re esik).

Valószínűleg az ősi magyar neve a „kara csun” volt. A „kara”- feketét, sötétet jelent a türk nyelvekben és feltehetően a régi magyar nyelvben is, valamint a „csun” – fordulás szóösszetételből állt össze a karacsun szavunk.

A feketeség csúcsa és annak „átfordulása” után egyre nő a fény, a világosság ideje. A fény csökkenésének, növekedésbe való átfordulását, a majdan elérkező tavasz és megújulás reményét ünnepelték az Anyatermészetet tisztelő ősi hitvilágban.

A karacsun – karácsony, olyan erősen gyökeredzett a magyar hagyományban, hogy a magyarság körében jóval később meghonosodott keresztény ünnepre ”karácsony” (itt már Jézus születése) is ezt a szót vetítették át.

A legtöbb európai nyelvben a karácsony ünnepe Jézus Krisztus nevéből származik (pl. angol: christmas) vagy az Ő megszületéséből, a születni szóból (olasz: natale, spanyol: navidad illetve a szláv nyelvekben pl. orosz: rozsdesztvo is a születésre emlékeztet). Kivételt szinte csak a magyar képez (illetve a román: craciun, ejtsd: kröcsun, amely a magyar karácsony, esetleg egy hasonló alakú besenyő illetve kun szó átvétele).

A téli napfordulókor áll meg a fény csökkenése s indul el a napos órák idejének növekedése.

A fény, a remény, a megújuló természet és a jövőbe vetett hit szimbóluma. Ma is több helyen virrasztással, énekléssel, évbúcsúztató szertartásokkal ünneplik az év leghosszabb éjszakáját december 21-én.

Gyula Pápa i.u. 350-ben rendelte el, hogy Jézus, a megváltó születésének napját december 25-én ünnepeljük. Akkoriban még a Julianus naptárat használták. Majd csak 1582-ben vezették be a Gergely naptárat. Ennek következtében történt némi keveredés az időpontokban. Ezért vált szét Jézus születésnapja a karácsony, melyet ma december 25-én ünnepelünk a téli napfordulótól. Korábban ez a két időpont egybeesett.

Forrás: Felvidék.ma

Magyarok Madara

Magyarok madara segítsed e népet,
simogasd a hittel ki utadra lépett!
Ne légyen az úton múltveszejtő homály,
ragyogjon a fényed, repülj Turulmadár!

Előadja: Szabó Zsolt

Közreadta: Toronyiránt.eu

Gecse bácsi mézeskalácsa

Hej regö-rejtem…